Oferta / Druki

jesteśmy placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem swojego zamieszkania. Oferujemy pobyt w obiekcie w
Międzyzdrojach (49 miejsc) i
Wisełce (104 miejsca).

Proponujemy następujące formy wypoczynku:

- zielone szkoły
- wczasy zdrowotne
- obozy sportowe
- obozy integracyjne
- obozy terapeutyczne dla dzieci ze środowisk zagrożonych alkoholizmem
- ferie ziemowe oraz kolonie letnie
 

Podstawowy pakiet usług obejmuje:

- zakwaterowanie i wyżywienie w postaci 4 posiłków dziennie
- pomoc pedagogiczna wykwalifikowanych wychowawców DWD
- opieka/dozór nocny

program pobytu:
- spacery szlakami Wolińskiego Parku Narodowego
- rezerwat Żubrów lub Muzeum Przyrodnicze (dodatkowo płatne)
- wycieczki dookoła Wyspy Wolin, Kołobrzeg, Trzęsacz, Świnoujście (dodatkowo płatne)
- konkursy, pamiątkowe dyplomy
- konkursy, zabawy, dyskoteki, karaoke, zajęcia sportowe na boiskach, ognisko z pieczeniem kiełbasek
- treningi karate i samoobrony jiu jitsu z elementami tai chi
 

Program "Szkoła na zielonej wyspie":

W programie proponuje się zastąpienie systemu klasowo – lekcyjnego aktywnymi formami, takimi jak: wycieczki, konkursy, gry i zabawy, warsztaty, dostosowanymi do poziomu rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Program oparty jest o edukację: regionalną, ekologiczną, prozdrowotną oraz wychowanie patriotyczne i obywatelskie, które umożliwiają młodemu człowiekowi poznanie w bezpośredni sposób rzeczywistości kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej i społecznej z uwzględnieniem problemów ekologicznych i zdrowotnych.

Treści programu realizowane są za pomocą aktywnych metod nauczania, umożliwiających lepsze przyswajanie wiedzy i wszechstronny rozwój osobowości wychowanków.

Pobyt na wczasach stwarza wychowankom możliwość tworzenia więzi grupowej, poznania zasad współżycia, współdziałania i współodpowiedzialności członków grupy wychowawczej. Uczniowie kształtują nawyki zdrowego stylu życia oraz aktywnych form wypoczynku.
 
 
Copyright ©2020 | Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach

Search